Watching, watching, not buying

This week is THE don’t buy anything week. A plead for other ways of ownership and reconsideration what we really need. How do our belongings contribute to our happiness. Do they actually contribute and to which level?

Today a special section in the Volkskrant about THE don’t buy anything week. Damaris Matthijsen, one of the founders of LfEC, was interviewed and the following was written:

“Opricher van Economy Transformers, Damaris Matthijsen, snapt wel waarom een koopstop zo veel commentaar oproept: ‘We hebben het vrijheidsprincipe als basis van onze economie. De vrijheid iets te kopen, hoort daar ook bij. Daar mag niemand aankomen, dat is de sociale pikorde die we kennen en waar we ons veilig bij voelen. Maar omdat de economie nu dus is gestoeld op competitie en groei, voel je je juist heel onvrij. Door de mondialisering van de markt worden we steeds uniformer; tegelijk proberen we uniek te zijn met onze producten. Om je te kunnen onderscheiden, moet je de hele tijd de eerste zijn.’
Vrijheid hoort niet thuis in de economie, zegt Matthijsen. ‘We kennen de vrije markt of meer regulering daarvan. Meer is er eigenlijk niet, denken we, maar er is meer. Omdat alle schakels in de productieketen fundamentaal afhankelijk van elkaar zijn, werkt samenwerken veel gezonder dan concurrentie. Dan komt de economie meer tot rust en bloeit ze eerder dan dat ze instort. Maar de economie moet daarvoor wel anders worden gedefinieerd en georganiseerd.’

The entire article can be found in Volkskrant of October 1, 2013. We are unfortunately not allowed to publish the entire article here.

Leave A Comment

*